Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
18.02.2009

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I I II OSI PRIORYTETOWEJ PO IiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ – “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

W dniu 10 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie pt. “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.


Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ – “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.

W dniu 10 lutego 2009 r. odbyło się szkolenie pt. “Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko” zorganizowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przy wsparciu Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości w Łodzi.

Uczestnikami szkolenia byli potencjalni beneficjenci I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz pracownicy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Łodzi. Wykładowca – pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego omówił zagadnienia z zakresu kwalifikowalności wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Pierwsza część szkolenia została poświęcona podstawowym pojęciom oraz zasadom związanym z kwalifikowalnością wydatków – omówione zostały m.in. takie zagadnienia jak: podstawy prawne kwalifikowalności, kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność wydatku, trwałość projektu, dokumentowanie wydatków, podwójne finansowanie. W dalszej części szkolenia zostały zaprezentowane poszczególne kategorie wydatków poparte licznymi przykładami a także praktycznymi ćwiczeniami. Uczestnicy szkolenia mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 


Pani Barbara Robak – Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi oraz pani dr Małgorzata Kurzyniec – Sikorska Członek Zarządu FRP witają zgromadzonych uczestników szkolenia

 

 


Pan Dariusz Kamiński z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz uczestnicy szkolenia

a