Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
11.02.2009

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETEOWEJ PO IiŚ

Z uwagi na pojawiające się błędy we wnioskach składanych w ramach ogłaszanych konkursów na zadnia z I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego (piątek) 2009 r. w siedzibie Funduszu przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi. Początek szkolenia – godzina 10:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres
ajozwiak@wfosigw.lodz.pl lub faxem na nr 0 42 639 51 21 w terminie do dnia 18 lutego br.

Z uwagi na pojawiające się błędy we wnioskach składanych w ramach ogłaszanych konkursów na zadnia z I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 20 lutego (piątek) 2009 r. w siedzibie Funduszu przy ul. Łąkowej 11 w Łodzi. Początek szkolenia – godzina 10:00.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu proszone są o przesłanie formularza zgłoszeniowego na adres
ajozwiak@wfosigw.lodz.pl lub faxem na nr 0 42 639 51 21 w terminie do dnia 18 lutego br.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane jest w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Formularz zgłoszeniowy:
TUTAJ

a