Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
30.01.2009

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ –
„Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ ?
?Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.


Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 10 lutego 2009 r. szkolenie pt. ?Kwalifikowalność wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko?.

Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Przedmiotem szkolenia będzie szeroka tematyka kwalifikowalności wydatków w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć wiedzę przydatną zarówno w procesie aplikowania o środki unijne jak również na etapie zarządzania i rozliczania projektów. Ponadto będą mieli również możliwość skonsultowania z wykładowcą zagadnień, które w ich ocenie budzą wiele wątpliwości a których znajomość jest niezbędna w procesie wdrażania unijnych projektów.

Miejsce szkolenia: Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości, 90 ? 103 Łódź, ul. Piotrkowska 86

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 05.02.2009 r. do godziny 14:00 na adres mailowy ajozwiak@wfosigw.lodz.pl lub faxem na numer 042 639 51 21.
Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

a