Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
11.12.2008

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i IIOSI POIiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO Iiś – “Ocena oddziaśywania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko”.

 

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 15 grudnia 2008 r. szkolenie pt. “Ocena oddziaływania na środowisko jako warunek uzyskania funduszy unijnych w ramach I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”.
Szkolenie przeznaczone jest wyłącznie dla potencjalnych beneficjentów Programu Operacyjnego “Infrastruktura i Åšrodowisko I i II osi priorytetowej” i ma na celu przybliżenie problematyki związanej z przeprowadzeniem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko na gruncie obowiązującego prawa unijnego i polskiego.
 


Miejsce szkolenia:

Hotel Savoy, sala konferencyjna K – 1, I piętro, ul. Traugutta 6, Łódź

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o kwalifikacji na szkolenie decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 12.12.2008 r. do godziny 14:00 na adres mailowy ajozwiak@wfosigw.lodz.pl lub faxem na numer 042 636 22 54 z dopiskiem “Zgłoszenie udziału w szkoleniu 15 grudnia 2008 r.”

 

Szkolenie jest bezpłatne.

 

 

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej POIiŚ współfinansowane w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i środowisko.


Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ
Harmonogram Szkolenia można pobrać TUTAJ
a