Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
03.12.2008

NOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PIiŚ

Nowa wersja szczegóśowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i środowisko. 1 grudnia 2008 r. Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieśkowska podpisaśa zmodyfikowanę wersję Szczegóśowego opisu priorytetów Programu Infrastruktura i środowisko 2007-2013.

 

Aktualna wersja wraz z załącznikami dostępna jest pod adresem:
http://www.pois.gov.pl/DOKUMENTY/Strony/Dokumenty.aspx?zakladka=1#

a