Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
13.10.2008

EGZAMIN NA PEŁNOMOCNIKA DS. REALIZACJI PROJEKTU (MAO)

Informujemy potencjalnych beneficjentów PO Infrastruktura i środowisko, że będzie istniaśa możliwośę zdania testu na Peśnomocnika ds. realizacji projektu (MAO) podczas odbywajęcych się w dniach 27-30.10.2008 r. targów POLEKO. Egzamin ten będzie można zdawaę na stoisku Ministerstwa środowiska.

Wszystkie informacje nt. trybu powoływania pełnomocników oraz wzór CV znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska w zakładce EKOPORTAL pod następującymi adresami:

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/weryfikacja_mao.psml

oraz

http://www.ekoportal.pl/jetspeed/portal/portal/Fundusze_UE/POIiS/powolywanie_mao.psml

Zachęcamy przyszłych wnioskodawców projektów infrastrukturalnych w ramach POIiŚ
o zgłaszanie kandydatów na to stanowisko, którzy mogliby przystąpić do egzaminu w w/w terminie.
Szczegółowe informacje można również uzyskać w Ministerstwie Środowiska pod nr telefonu: 022 57 92 513
a