Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
01.10.2008

SZKOLENIE

Uprzejmie informujemy, iż w dniach 25, 26 września 2008 r. w Łodzi odbyło się szkolenie na temat Praktycznych aspektów udzielania zamówieł publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Celem nowelizacji PZP jest odformalizowanie procedur udzielania zamówień publicznych oraz wyeliminowanie uregulowań zakwestionowanych przez Komisję Europejską jako niezgodnych z dyrektywami.


W szkoleniu udział wzięli potencjalni i obecni beneficjenci I i II osi priorytetowej PO IiŚ oraz pracownicy WFOŚiGW w Łodzi. Wykładowcą była Radca Prawny prowadząca Kancelarię, praktyk specjalizujący się w zamówieniach publicznych od 1996 roku, szkoleniowiec, autorka publikacji z zakresu zamówieł publicznych posiadająca praktykę w występowaniu przed Zespołami Arbitrów, Krajową Izbą Odwoławczą oraz w reprezentowaniu w postępowaniu skargowym przed Sądami Okręgowymi.

Celem szkolenia było poinformowanie o aktualnych regulacjach prawnych dotyczących przygotowania przetargów, wymiana doświadczeł i poglądów na temat najważniejszych problemów, jakie stanowią zagrożenie dla realizacji tych inwestycji.

Przypominamy że Wykładowca udziela bezpłatnych porad telefonicznych z zakresu zamówieł publicznych osobom uczestniczącym w szkoleniu.


Szkolenie było współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach pomocy technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

zdjŁ?cieZdjŁ?ciezdjŁ?cie

a