Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
01.10.2008

NOWE WZORY UMÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH POIiŚ

Od dnia 26 września 2008 r. obowiązują uaktualnione wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla priorytetów od I do XIII. 

Wszystkie wzory umów wraz załącznikami są dostępne pod adresem:

http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/NSS/programy/krajowe/poiis/Dokumenty/
Umowa+o+dofinansowanie/


Wzory umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) zostały przygotowane i zatwierdzone przez Instytucję Zarządzającą PO IiŚ.
a