Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
02.09.2008

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I OSI POIiŚ

Ministerstwo Środowiska zaprasza potencjalnych beneficjentów I osi priorytetowej PO IiŚ na szkolenie dotyczące przygotowania wniosków dla projektów z zakresu gospodarki wodno – ściekowej w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM, które będą ubiegać się o dofinansowanie w trybie konkursowym.


Szkolenie odbędzie się w dniach 22-23 września br., w Warszawie, w hotelu Radisson Sas.

program szkolenia dostępny pod adresem:
http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/
GaleriaPlikow_FUE/program_szkolenia_warszawa_Radisson.pdf


Udział w szkoleniu jest bezpłatny.
 
Organizator zapewnia wyżywienie. Dojazd i zakwaterowanie we własnym zakresie.

formularz zgłoszeniowy dostępny pod adresem:

http://www.ekoportal.pl/sep/cms/export/sites/default/Fundusze_UE/
GaleriaPlikow_FUE/formularz_zgloszeniowy_szkolenie_warszawa_Radisson.pdf


Formularz zgłoszenia należy przesłać do dnia 15 września br. na numer faksu (0-22) 57 92 629 lub na adres poczty elektronicznej: marcin.gorecki@mos.gov.pl.

Informacji związanych ze szkoleniem udziela Aleksandra Soroczyłska (tel. 0-22 57 92 689) oraz Marcin Górecki (tel. 0-22 57 92 649)

Uwaga! Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc o udziale decyduje kolejność zgłoszeł. W ramach jednego projektu można zgłosić maksymalnie 2 osoby. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.

Zapraszamy beneficjentów, którzy jeszcze nie uczestniczyli w naszych szkoleniach.
a