Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
29.08.2008

SZKOLENIE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW I i II OSI PRIORYTETOWEJ POIiŚ

Szkolenie dla potencjalnych beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ – „Praktyczne aspekty udzielania zamówieł publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo zamówień publicznych” .
Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniach 25-26 września 2008 r. szkolenie pt. „Praktyczne aspekty udzielania zamówieł publicznych z uwzględnieniem zmian ustawy Prawo zamówieł publicznych” .

Miejsce szkolenia:

LLOYD WOODLEY Centrum Języka Angielskiego przy ul. Narutowicza 86 w Łodzi.

Koszt szkolenia jest bezpłatny. Jednocześnie informujemy, iż WFOŚiGW w Łodzi nie zapewnia noclegu dla uczestników szkolenia oraz nie refunduje kosztów dojazdu na szkolenie.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zgłaszanie max dwóch osób z Pałstwa instytucji. O kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji listy uczestników.
Uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeł uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 5.09.2008 r. na adres mailowy jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl lub faxem na numer 042 636 22 54  z dopiskiem ?Zgłoszenie udziału w szkoleniu 25-26 września 2008 r.?.

Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.
a