Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
06.06.2008

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

3 czerwca 2008 r. minister rozwoju regionalnego Elżbieta Biełkowska podpisała Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych.

Strona z dokumentami:
a