Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
05.06.2008

PODPISANIE ANEKSÓW DO POROZUMIEŃ WS. REALIZACJI POIiŚ

W dniu 28 maja br. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podpisał z Ministerstwem Środowiska aneks do porozumienia ws. realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla I i II osi priorytetowej.

 

Treść aneksu: Treść aneksu

 

Więcej informacji znajdziecie Pałstwo tutaj: Więcej informacji...

 

a