Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
27.06.2012

"Spotkanie informacyjne dla Beneficjentów POIiŚ"

W dniu 26 czerwca 2012 r., odbyło się spotkanie informacyjne dla Beneficjentów I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zaproszonych przedstawicieli JST oraz spółek komunalnych przywitał Prezes Zarządu WFOŚiGW w Łodzi Pan Tomasz Łysek. Spotkanie poprowadził Z-ca Prezesa Zarządu Pan Zbigniew Stasiak. 

 

Intencją spotkania było nawiązanie ściślejszej współpracy w zakresie wymiany informacji i doświadczeń związanych z procesami inwestycyjnymi, realizowanymi przy udziale środków unijnych, w tym organizacji cyklicznych spotkań przedstawicieli jednostek zaangażowanych we wdrażanie projektów POIiŚ pod honorowym patronatem WFOŚiGW w Łodzi. 
 

 

a