Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
22.06.2012

Zakończenie naboru wniosków w ramach priorytetu I Gospodarka wodno ? ściekowa

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru wniosków w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (konkurs nr 7/POIiŚ/1.1/04/2012). Jednocześnie zaczął się proces oceny formalnej i merytorycznej I stopnia. (zestawienie złożonych wniosków w załączeniu)

 


Zestawienie projektów

 

a