Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
29.05.2012

WFOŚiGW w Łodzi gospodarzem spotkania przedstawicieli IPiW

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniach 23 – 25 maja jest organizatorem spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi środowiskowe priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniach 23 ? 25 maja jest organizatorem spotkania Instytucji Pośredniczącej z Instytucjami Wdrażającymi środowiskowe priorytety Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Podczas spotkania przedstawicieli Ministerstwa Środowiska z przedstawicielami WFOŚiGW i NFOŚiGW omawiane są zagadnienia związane z doświadczeniami wynikającymi z realizacji i zamykania projektów finansowanych w ramach POIiŚ w kontekście przygotowań do nowego okresu programowania 2014 ? 2020. W agendzie spotkania zaplanowano także m.in. prezentację Lokalnego Systemu Informatycznego oraz warsztaty tematyczne związane z wdrażaniem programu.


a