Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
03.04.2012

Informacja dla potencjalnych Wnioskodawców konkursu 7/POIIŚ/1.1/04/2012


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zachęca potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 do zapoznania się z poniższymi załącznikami, zawierającymi wykaz najistotniejszych zmian w odniesieniu do poprzednich konkursów w ramach działania 1.1 POIiŚ, wynikających ze zmienionych Kryteriów wyboru projektów oraz Regulaminu konkursu.
- Informacja dla potencjalnych wnioskodawców konkursu 7/POIiŚ/1.1/04/2012 - Oświadczenie taryfowe
a