Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
22.02.2012

ZMIANA TREŚCI SIWZ (PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 29.02.2012 r. godz. 12.00)

 Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: "Dostawę artykułów promocyjnych dla Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi".

 Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Załącznik nr 4A i 4B - wersja edytowalna
a