Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
17.02.2012

Szkolenie dla beneficjentów POIiŚ zakończone

W dniu 17 lutego br. w siedzibie WFOŚiGW w Łodzi odbyło się szkolenie nt.: „Wyodrębnionej ewidencji księgowej w projektach współfinansowanych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko”. W spotkaniu udział wzięli zaproszeni beneficjenci z Aleksandrowa Łódzkiego, Działoszyna, Konstantynowa Łódzkiego, Rawy Mazowieckiej, Ozorkowa oraz z Opoczna a także pracownicy Funduszu zaangażowani w realizację tych projektów. Gości powitał Z-ca Prezesa WFOŚiGW Pan Zbigniew Stasiak nadzorujący w Funduszu działania związane z wdrażaniem funduszy unijnych.

Tematyką szkolenia był cel, podstawy prawne i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej, w zgodzie z regulacjami polskimi oraz wytycznymi Programu. Słuchacze mogli dowiedzieć się o kwestiach szczegółowych związanych z prawidłowym prowadzeniem księgowości dla projektów współfinansowanych z POIiŚ oraz o konsekwencjach błędów w tym zakresie. Szkolenie spotkało się z dużym zainteresowaniem, co przełożyło się na ilość zadawanych pytań i wysoką ocenę merytoryczną w ankietach. a