Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
08.02.2012

Pomoc Techniczna PO IiŚ


Instytucje zaangażowane w realizację PO IiŚ w sektorze środowiska korzystały ze wsparcia unijnego w ramach projektu p.n. „Roczny Plan Działań sektora środowisko na rok 2011 o numerze WND-POIS.15-2/11-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, 15.3 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.
Całkowita wartość projektu wyniosła: 53 573 158,66 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 36 527 095,90 PLN

Beneficjenci projektu:
Ministerstwo Środowiska,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako jeden z beneficjentów projektu, korzystało ze wsparcia z Funduszy UE m.in. w następującym zakresie:
.: Wydatki na zatrudnienie,
.: Wsparcie merytoryczne,
.: Zakup materiałów biurowych,
.: Wyposażenie, wynajem oraz inne opłaty związane z eksploatacją powierzchni biurowych,
.: Kontrole,
.: Podnoszenie kwalifikacji pracowników,
.: Wyjazdy służbowe,
.: Działania informacyjne i promujące,

Wartość projektu w części realizowanej przez WFOŚiGW w Łodzi wyniosła: 1 670 434,00 PLN


Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 985 736,50 PLN


 

a