Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
21.01.2012

Zakończenie naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje o zakończeniu naboru wniosków o dofinansowanie z Funduszu Spójności projektów w ramach Priorytetu II – Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, działanie 2.2 – Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich (konkurs nr 7/POIiŚ/2.2/02/2011). W trakcie trwania naboru do siedziby funduszu niestety nie wpłynął żaden wniosek z województwa łódzkiego.

 


a