Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
20.01.2012

Lista rankingowa dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, iż Aneta Wilmańska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, zatwierdziła zaktualizowaną listę rankingową dla projektów zgłoszonych w ramach VI konkursu POIiŚ dla działania 1.1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM.
Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu nr 6/POIiŚ/1.1/11/2009 jest związana z Decyzją KE z 21 grudnia 2011 r. zmieniającą POIiŚ (m.in. przesunięcie 188,88 mln EUR z działania 2.1 na działania 1.1).

Dodatkowa alokacja pozwala na rozszerzenie listy o 15 projektów podstawowych. W efekcie przedsięwzięcie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Opocznie z listy rankingowej uzyskało status projektu podstawowego. 
Obecnie na liście rankingowej znajduje się 56 projektów podstawowych, na łączną kwotę dofinansowania 2,162 mld zł.

a