Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
10.11.2011

Zaproszenie na IV Konferencję Dbając o zieloną przyszłość

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w imieniu Pani Aleksandry Malarz, Dyrektor Departamentu PO IiŚ, zaprasza na IV Międzynarodową Konferencję „Dbając o zieloną przyszłość - fundusze UE w sektorze środowiska”. Ministerstwo Środowiska zaprasza wszystkich beneficjentów PO IiŚ w dniach 5 – 6 grudnia 2011r. do Krakowa. Program konferencji wzbogacony będzie o warsztaty i podsumowanie rezultatów pięcioletniej realizacji programu.

W załączeniu projekt agendy i formularz zgłoszeniowy.
Podpisany i zeskanowany formularz zgłoszeniowy należy przesyłać do 21 listopada 2011 r. na adres Katarzyna.Piskorska@mos.gov.pl
Link do strony MŚ z informacją dot. konferencji

a