Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
08.11.2011

Szkolenie dla beneficjentów POiIŚ

W dniu 7 listopada odbyło się drugie w tym roku szkolenie organizowane przez WFOŚiGW w Łodzi dla Beneficjentów PO IiŚ. Tym razem uczestnicy zapoznali się z obsługą Generatora Wniosków o Płatność. Spotkanie służyło zapoznaniu się z metodą sporządzania Wniosków o płatność za pomocą Generatora, który zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Środowiska zastąpi wersję elektroniczną wniosku przekazywaną do tej pory na płycie CD.

  Organizacja szkolenia dla beneficjentów współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy Technicznej POIiŚ.


a