Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
24.10.2011

Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego

W dniu 20 października br. w Instytucie Europejskim w Łodzi odbyło się Forum Funduszy Europejskich Województwa Łódzkiego. Zgromadzonych samorządowców, przedsiębiorców i naukowców powitał Marszałek Województwa Łódzkiego Pan Witold Stępień.
Konferencja była poświęcona omówieniu zagadnień Strategii Europy 2020, efekty i wyzwania polityki spójności a także znaczeniu Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej. W spotkaniu uczestniczył Z – ca Prezesa WFOŚiGW w Łodzi Pan Zbigniew Stasiak, który podsumował wdrażanie PO IiŚ w Województwie Łódzkim.

Przez cały czas trwania konferencji, przedstawiciele jednostek wdrażających programy unijne na stoiskach wystawienniczych udzielali informacji na temat możliwości uzyskania dofinansowania w ramach poszczególnych Programów Operacyjnych, a także prezentowali efekty wdrażania środków unijnych.  
a