Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
11.08.2011

Nowe zalecenia IZ PO IiŚ

Instytucja Zarządzająca PO IiŚ wydała Zalecenia dot. interpretacji zapisów „Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO IiŚ”:

1) Zalecenia Nr 15 dotyczące interpretacji pkt 6.4.2 ?Wytycznych?? ? Roboty dodatkowe oraz inne wydatki wynikające ze zwiększenia wartości zamówień podstawowych albo udzielenia zamówień w trybach niekonkurencyjnych?

2) Zalecenia Nr 16 dotyczące interpretacji zasady jawności przedstawionej w podrozdziale 5.5 pkt 4 lit. a ?Wytycznych ??

Powyższe dokumenty znajdują się na stronie internetowej www.pois.gov.pl w zakładce Dokumenty i Wytyczne

Do pobrania:
Wytyczne w zakresie kwalifikowania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko? z dn. 21.06.2011
Zalecenia IZ PO IiŚ Nr 15
Zalecenia IZ PO IiŚ Nr 16

a