Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
31.05.2011

EMISJA 6 SPOTÓW TELEWIZYJNYCH PROMUJĄCYCH PROJEKTY REALIZOWANE W RAMACH I OSI PRIORYTETOWEJ PO IIŚ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Przez 6 kolejnych niedziel od 22.05.2011 r. do 26.06.2011 r. wyemitowane zostaną na antenie TVP Łódź o godz. 19.50 krótkie filmy nt. inwestycji realizowanych na terenie województwa łódzkiego finansowanych z funduszy Unii Europejskiej w ramach I osi Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko tj. z zakresu gospodarki wodno-ściekowej.

Każdy z 6 odcinków poświęcony będzie jednemu z projektów, dla których Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pełni rolę Instytucji Wdrażającej i będzie zawierał informację na temat planowanych kosztów i rezultatów ich realizacji. 
Zapraszamy do oglądania !


Wykonanie i emisja materiału filmowego są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
a