Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
25.05.2011

Zapytanie ofertowe dotyczące kontroli projektów POIiŚ

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z siedzibą 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 zaprasza podmioty lub osoby do składania ofert na przeprowadzenie czterech kontroli na miejscu realizacji projektów współfinansowanych w ramach POIiŚ 2007-2013.


Pełna treść ogłoszenia

Oświadczenie o braku występowania konfliktu interesów
a