Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
23.03.2011

Pomoc Techniczna PO IiŚ

Instytucje zaangażowane w realizację PO IiŚ w sektorze środowiska korzystały ze wsparcia unijnego w ramach projektu p.n. „Roczny Plan Działań sektora środowisko za rok 2010 o numerze WND-POIS.15-2/10-01 w ramach Działań 15.1, 15.2, 15.3 Priorytetu XV Pomoc Techniczna – Fundusz Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013”.

Całkowita wartość projektu wyniosła: 50 200 963 PLN
Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 33 124 635 PLN

Beneficjenci projektu:
Ministerstwo Środowiska,
Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu,
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej
Górze, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jako jeden z beneficjentów projektu, korzystało ze wsparcia z Funduszy UE m.in. w następującym zakresie:

 • Wydatki na zatrudnienie,

 • Wsparcie merytoryczne,

 • Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz licencji,

 • Budowa Lokalnego Systemu Informatycznego,

 • Zakup materiałów biurowych,

 • Wyposażenie i wynajem powierzchni biurowych,

 • Kontrole,

 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników,

 • Działania informacyjne i promujące,

 • Wyjazdy służbowe,

 • Zakup materiałów biurowych,

 • Wydatki związane z Lokalnym Systemem Informatycznym.Wartość projektu w części realizowanej przez WFOŚiGW w Łodzi wyniosła: 1 075 970,00 PLN Kwota dofinansowania ze środków Funduszu Spójności to: 732 970,30 PLN

 

 

a