Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
24.02.2011

ZMIANA TREŚCI VADEMECUM BENEFICJENTA DUŻEGO PROJEKTU WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

W związku z opublikowanym sprostowaniem do rozporządzenia Komisji (WE) nr 846/2009 z dnia 1 września 2009 r. informujemy, że zmieniła się treść Vademecum Beneficjenta dużego projektu w ramach PO IiŚ wraz z formularzami wniosków o potwierdzenie wkładu finansowego w zakresie załącznika Dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko.

 


Aktualna wersja Vademecum wraz z załącznikami 

 

 

a