Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
04.11.2010

KONKURS BOMB(K)OWY

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs dla Instytucji Wdrażających w sektorze środowiska oraz beneficjentów na najładniejsza ozdobę choinkową. Ozdoby powinny kojarzyć się z ochroną środowiska oraz instytucją je zgłaszającą. Technika wykonania ozdoby jest dowolna.

Uwaga! Termin wpływu zgłoszeń konkursowych upływa 30 listopada br. O udziale w konkursie decyduje data wpłynięcia przesyłki do Ministerstwa Środowiska. Zwycięskie prace zostaną wykorzystane do stworzenia elektronicznej kartki świątecznej.

Zadanie konkursowe:
Wykonanie ozdoby choinkowej nawiązującej do ochrony środowiska i instytucji zgłaszającej

Zasady konkursu:
1. Adresatami konkursu są Instytucje Wdrażające w sektorze środowiska i beneficjenci środowiskowych osi PO IiŚ.
2. Każda instytucja wykonuje jedną ozdobę choinkową.
3. Ozdoby muszą być przesłane do siedziby Ministerstwa Środowiska w opakowaniu ochronnym, gwarantującym, że ozdoba nie zostanie uszkodzona w trakcie transportu.
4. Prace z wypełnionym formularzem zgłoszeniowym należy dostarczyć na adres : Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa, z dopiskiem ?Bomb(k)owy konkurs?
5. Termin nadsyłania prac: 30 listopada 2010 r.- decyduje data dotarcia ozdoby do Ministerstwa Środowiska! Nadesłane prace nie podlegają zwrotowi.
6. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 6 grudnia 2010 r.
7. Oceny prac dokona, powołana przez organizatora komisja konkursowa
8. Nagrodzone prace zostaną wykorzystane do stworzenia elektronicznej kartki świątecznej
9. Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Aleksandra Soroczyńska, tel. (22) 57 92 689, e-mail: aleksandra.soroczynska@mos.gov.pl
10. Organizatorem konkursu jest Ministerstwo Środowiska, Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Konkurs jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Formularz zgłoszeniowy znajdziecie Państwo TUTAJ

a