Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
22.09.2010

SZKOLENIE DLA BENEFICJENTÓW I I II PRIORYTETU PO IIŚ

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi organizuje w dniu 27 września 2010 r. bezpłatne szkolenie pt: „Stosowanie procedur FIDIC w inwestycjach realizowanych oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych”.

Szkolenie przeznaczone jest dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 

Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję zdobyć praktyczną wiedzę dotyczącą m.in.:
.: zastosowania poszczególnych warunków kontraktowych przy realizacji projektów,
.: obowiązków i uprawnień Zamawiającego,
.: odpowiedzialności Wykonawcy,
.: relacji FIDIC z: Prawem zamówień publicznych, Kodeksem cywilnym, Prawem budowlanym i innymi aktami prawnymi.

Ponadto będą mieli możliwość konsultacji z wykładowcą zagadnień, które budzą wątpliwości przy realizacji projektów, a których znajomość jest niezbędna w procesie ich wdrażania. Szkolenie poprowadzi dr hab. Ryszard Szostak

Miejsce szkolenia: Hotel Savoy, ul. Traugutta 6, 90-107 Łódź

Prosimy o przesłanie zgłoszeń uczestnictwa na załączonym formularzu do dnia 23.09.2010 r. na adres mailowy jsztaudynger@wfosigw.lodz.pl lub faksem na numer (42) 636 22 54.

Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

a