Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
13.09.2010

Udział WFOŚiGW w Łodzi w VII edycji Jarmarku Wojewódzkiego

W dniach 4-5 września 2010 r. WFOŚiGW w Łodzi uczestniczył w siódmej edycji Jarmarku Wojewódzkiego, imprezy promocyjnej Województwa Łódzkiego. Wzdłuż Piotrkowskiej (na odcinku od al. Mickiewicza do ul. Narutowicza) rozstawione zostały stoiska 140 gmin, powiatów, miast, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Każdy region przygotował atrakcje

Po oficjalnym otwarciu Jarmarku przez Marszałka Województwa Łódzkiego ? Pana Włodzimierza Fisiaka, wśród dźwięków muzyki Perfectu, Normalsów i Proletaryatu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zapraszał do odwiedzenia swojego stoiska. Mieszkańcy Łodzi i okolic mieli możliwość porozmawiać z pracownikami Funduszu i uzyskać informacje o zasadach dofinansowania zadań ze środków Funduszu w formie dotacji, pożyczek i dopłat do oprocentowania kredytów oraz rozliczaniu projektów. Pracownicy Zespołu ds. Funduszy Unii Europejskiej udzielali informacji o realizowanych projektach dla których WFOŚiGW pełni rolę Instytucji Wdrażającej oraz o planowanych naborach wniosków na zadania dofinansowane ze środków Funduszu Spójności.
Żywe zainteresowanie wzbudziły również filmy przybliżające walory przyrodnicze naszego województwa oraz inwestycje proekologiczne współfinansowane ze środków unijnych. Młodzi miłośnicy przyrody wzbogacili swoją wiedzę podczas konkursu plastycznego oraz quizu z wiedzy o ekologii. Zwycięzcy otrzymali nagrody i dyplomy.

 

a