Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
13.09.2010

FUNDUSZE DLA ZIEMI OBIECANEJ

Zapraszamy do udziału w Konferencji pt. „Fundusze dla Ziemi Obiecanej", która odbędzie się w dniach 16-17 września br. w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej im. Leona Schillera w Łodzi. Celem Konferencji jest promocja funduszy Unii Europejskiej w okresie programowania 2007-2013 i projektów z nich finansowanych oraz poszerzanie wiedzy na ich temat wśród mieszkańców naszego województwa. Konferencja organizowana jest przez Urząd Marszałkowski w Łodzi, przy współpracy m.in. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Harmonogram Konferencji

Potwierdzenie udziału w konferencji następuje poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego z podaniem: imienia, nazwiska, nr telefonu, e-mail?a oraz panelu dyskusyjnego, bądź przesłanie zgłoszenia na nr fax.: 042 663 30 94. Z uwagi na ograniczoną ilość miejsc o udziale w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dodatkowe informacje udzielane są pod numerem telefonu: 042 663 32 85.

Termin Konferencji
16?17 września 2010 r.

Miejsce Konferencji
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna
im. Leona Schillera w Łodzi, ul. Targowa 61/63, 90-323 Łódź

 

a