Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
09.09.2010

Zmiana obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych

9 sierpnia br. nastąpiła zmiana obowiązujących Wytycznych w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zmienionych Wytycznych na stronie:
http://www.mos.gov.pl
a