Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
09.09.2010

Zaktualizowano harmonogram naboru wniosków w ramach POIiŚ

Na podstawie analizy stanu przygotowań w poszczególnych instytucjach, zaktualizowany został orientacyjny harmonogram naborów wniosków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Podane terminy odnoszą się do Priorytetów i Działań, w ramach których przewidziany został tryb konkursowy. Natomiast w przypadku Działań, dla których przewidziano wyłącznie tryb indywidualny bądź systemowy, zamieszczona została odpowiednia adnotacja. Terminy rozpoczęcia przyszłych naborów wskazane w harmonogramie mają charakter orientacyjny. Z uwagi na szereg czynników warunkujących uruchomienie naborów, podane terminy mogą ulec zmianom. 

Uaktualniony harmonogram naboru wniosków jest dostępny na stronie: http://www.pois.gov.pl

a