Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
24.08.2010

WIĘCEJ ŚRODKÓW UNIJNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM PODPISANA KOLEJNA UMOWA O DOFINANSOWANIE

Mamy kolejnego, szóstego już Beneficjenta środków unijnych w ramach I priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w województwie łódzkim. W dniu 20 sierpnia br. w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi sfinalizowane zostały działania Ozorkowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w zakresie aplikowania o dotację unijną. Nastąpiło uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie dla projektu „Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji Miasta Ozorków”...

Dzięki unijnemu wsparciu, miasto Ozorków otrzymało szansę na uporządkowanie gospodarki odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i przemysłowych, co w niedługiej przyszłości zaowocuje poprawą stanu środowiska naturalnego oraz podniesieniem standardu życia mieszkańców. Realizacja inwestycji zapewni zgodność wybudowanej i zmodernizowanej infrastruktury wodociągowo ? kanalizacyjnej ze środowiskowymi dyrektywami obowiązującymi w Unii Europejskiej. Całkowity koszt inwestycji wynosi ponad 30 mln zł, z czego 14,7 mln zł zostanie sfinansowane z Funduszu Spójności. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 16,1km kanalizacji sanitarnej oraz 2,2 km sieci wodociągowej, modernizację 1,5 km sieci wodociągowej, zakup koparko ? ładowarki oraz budowę linii do higienizacji osadów. Planowany termin zakończenia działań inwestycyjnych nastąpi w II połowie 2013 r.


W uroczystym podpisaniu umowy o dofinansowanie udział wzięli m.in. (od lewej) Burmistrz Miasta Ozorkowa Pan Piotr Giziński, ze strony OPK Sp. z o.o. Prezes Zarządu Pan Krzysztof Gawroński i Wiceprezes Pan Jerzy Oleski, natomiast ze strony Funduszu Prezes Zarządu Pan Andrzej Budzyński i jego Zastępcy Pani Barbara Robak oraz Pan Bohdan Cezary Dzierżek.


Zarząd WFOŚiGW w Łodzi ? Prezes Pan Andrzej Budzyński oraz Zastępca Prezesa Pani Barbara Robak podpisują umowę o dofinansowanie.

Ze strony Beneficjenta ? OPK Sp. z o.o. umowę o dofinansowanie podpisali Prezes Zarządu ? Pan Krzysztof Gawroński oraz Wiceprezes Zarządu ? Pan Jerzy Oleski.

Uroczyste wręczenie podpisanego aktu umowy o dofinansowanie Prezesowi Zarządu OPK Sp. z o.o. ? Panu Krzysztofowi Gawrońskiemu.

 

a