Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
06.08.2010

Dotyczy Wytycznych w zakresie gospodarki odpadami

Dokumenty przydatne przy Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami.

W/w dokumenty dotyczą etapu sporządzania umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) oraz w kwestii interpretacji m.in. definicji rozsądnego zysku w kontekście obliczania wysokości rekompensaty i opublikowane zostały na stronach:
http://www.mrr.gov.pl/fundusze/wytyczne_mrr/obowiazujace/horyzontalne/strony/lista.aspx
http://www.mos.gov.pl/kategoria/3108_dokumenty/#wytyczneMRR

pod następującymi tytułami:

Najczęściej zadawane pytania dotyczące Wytycznych w zakresie reguł dofinansowania z programów operacyjnych podmiotów realizujących obowiązek świadczenia usług publicznych w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego w gospodarce odpadami,
Podstawowe elementy umowy o świadczenie usług publicznych (umowy wykonawczej) w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.

Zapraszamy do lektury i wykorzystania w praktyce.

 

 

a