Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
01.07.2010

Publikacja zestawienia naruszeń

Publikacja zestawienia naruszeń ustawy Prawo zamówień publicznych popełnionych przez beneficjentów Funduszu Spójności i Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz wyników kontroli przeprowadzonych w 2009 r. dot. zamówień współfinansowanych ze środków UE

Na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowane zostały w/w dokumenty:

1. Zestawienie naruszeń:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/111/Wykaz_naruszen_PZP_20100325_Final.pdf 2. Wyniki kontroli:
http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Lists/Dokumenty%20programowe/Attachments/111/Wykaz_naruszen_PZP_20100325_Final.pdf

Zapraszamy do lektury i wykorzystania w praktyce.
a