Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
01.07.2010

KOLEJNY BENEFICJENT POIiŚ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

Kolejny Beneficjent z województwa łódzkiego ma szansę na realizację inwestycji dzięki unijnemu wsparciu. Projekt pn.: „Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracji miasta Ozorkowa” złożony w ramach VI konkursu przeszedł ocenę merytoryczną II stopnia z wynikiem pozytywnym i w dniu 23 czerwca br. Instytucja Pośrednicząca wydała Potwierdzenie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności Ozorkowskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o.o.

Przyznane Potwierdzenie ma charakter warunkowy, co oznacza, że uruchomienie środków dofinansowania będzie możliwe dopiero po spełnieniu przez Beneficjenta warunków określonych w Potwierdzeniu, co musi nastąpić przed podpisaniem umowy o dofinansowanie. 

Koszt całkowity zadania to - 30,08 mln PLN, zaś wnioskowana kwota dofinansowania z FS wynosi 14,78 mln PLN. Zakres rzeczowy projektu obejmuje budowę 16,1 km sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączeniami, budowę 2,2 km sieci wodociągowej, modernizację 1,5 km sieci wodociągowej z przyłączami oraz modernizację oczyszczalni ścieków. W wyniku realizacji zadania do sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 3 887 mieszkańców.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

a