Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
01.07.2010

Aktualizacja opisu kryteriów

Aktualizacja opisu Kryteriów wyboru projektów Szczegółowego opisu projektów dla II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Na stronie internetowej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego opublikowane zostały zaktualizowane opisy Kryteriów wyboru projektów:

http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/Strony/Dokumenty.aspx

Zaktualizowane opisy Kryteriów obowiązują od dnia 15 czerwca 2010 r.
Zapraszamy do lektury.

a