Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
01.07.2010

Aktualizacja wytycznych

Informujemy, iż z dniem 14 maja 2010 r. obowiązują zaktualizowane Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Zaktualizowane wytyczne znajdują się na stronie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego pod adresem:
href="http://www.pois.gov.pl/Dokumenty/wso/Strony/wytyczne.aspx

Zapraszamy do lektury.

a