Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
12.04.2010

Aktualizacja Podręcznika wdrażania PO IiŚ

W marcu br. nastąpiła aktualizacja Podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który w zwięzły sposób przedstawia podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu oraz poszczególnych jego procesów. Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy.

W marcu br. nastąpiła aktualizacja Podręcznika Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który w zwięzły sposób przedstawia podstawowe informacje na temat systemu wdrażania Programu oraz poszczególnych jego procesów. Dokument ma wyłącznie charakter informacyjny i pomocniczy.


Podręcznik został przygotowany przez Instytucję Zarządzającą PO IiŚ przy współpracy z pozostałymi instytucjami, z wykorzystaniem dotychczasowej wiedzy i doświadczenia, na podstawie dostępnych dokumentów programowych, wytycznych i innych dokumentów.

 
Podręcznik Wdrażania Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko - wersja 2.0 z marca 2010 r.

a