Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
30.03.2010

Podsumowanie szkolenia

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 22 marca 2010 r. przeprowadził szkolenie pt „Wybrane aspekty dotyczące zarządzania projektem współfinansowanym ze środków PO IiŚ”.
Szkolenie poruszało tematykę dot. wybranych aspektów instytucjonalnych, organizacyjnych i prawnych zarządzania projektem, identyfikacją wymagań związanych z wypełnianiem warunków umowy o dofinansowanie. Szczegółowo omówiono zarządzanie zasobami ludzkimi, czasem, kosztami, zamówieniami oraz ryzykiem. Szkolenie przeznaczone było dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w dniu 22 marca 2010 r. przeprowadził szkolenie pt ?Wybrane aspekty dotyczące zarządzania projektem współfinansowanym ze środków PO IiŚ?.

Szkolenie poruszało tematykę dot. wybranych aspektów instytucjonalnych, organizacyjnych i prawnych zarządzania projektem, identyfikacją wymagań związanych z wypełnianiem warunków umowy o dofinansowanie. Szczegółowo omówiono zarządzanie zasobami ludzkimi, czasem, kosztami, zamówieniami oraz ryzykiem. Szkolenie przeznaczone było dla beneficjentów I i II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Uczestniczyło w nim 35 osób. Podczas wykładów i warsztatów uczestnicy otrzymali możliwość pozyskania praktycznej wiedzy, niezbędnej na etapie planowania i realizacji projektów.

Ewentualne pytania dotyczące zagadnień związanych z tematyką szkolenia można kierować do trenera, Pana Bartosza Supła, tel kontaktowy: (42) 661 11 08, adres e-mail: bartosz.supel@phin.pl

Szkolenie dla beneficjentów I i II osi priorytetowej PO IiŚ współfinansowane w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Infrastruktura i ŚrodowiskoPani Barbara Robak ? Zastępca Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Łodzi wraz z trenerem: Panem Bartoszem Supłem witają zgromadzonych uczestników szkolenia.

a