Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
17.03.2010

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych, pod hasłem ?Infrastruktura i Środowisko".

  • pierwsza nagroda: 2500zł
  • druga nagroda: 1500zł
  • trzecia nagroda: 1000zł.

Konkurs potrwa od 15.03.2010 r. do 18.06.2010 r. Udział w nim jest bezpłatny.

Ministerstwo Środowiska ogłosiło konkurs fotograficzny dla uczniów gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i studentów uczelni wyższych, pod hasłem ?Infrastruktura i Środowisko".

  • pierwsza nagroda: 2500zł
  • druga nagroda: 1500zł
  • trzecia nagroda: 1000zł.

Konkurs potrwa od 15.03.2010 r. do 18.06.2010 r. Udział w nim jest bezpłatny.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określone są w
Regulaminie konkursu.
Formularz zgłoszeniowy.

Adres Organizatora:
Ministerstwo Środowiska
Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
tel. (22) 57 92 823, fax (22) 57 92 629

Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
Pan Mateusz Andrzejewski, tel. (22) 57 92 295,
e-mail:
konkurs.dpois@mos.gov.pl

a