Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
17.02.2010

Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach POIiŚ

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowany został Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego. Podręcznik ten bazuje na doświadczeniach beneficjentów funduszy unijnych z perspektywy budżetowej 2000-2006, którzy realizowali projekty środowiskowe. W opracowanym materiale porusza się zagadnienia związane m.in. z planowaniem realizacji projektu inwestycyjnego, zagrożeniami i ryzykami w realizacji projektów, najczęściej pojawiającymi się błędami w procesie realizacji, zarządzeniem zasobami ludzkimi, promocją projektu inwestycyjnego. Informacje zawarte w podręczniku są o tyle cenne, iż wynikają z praktyki i bogatego doświadczenia beneficjentów, którzy jako pierwsi skorzystali z pomocy Unii Europejskiej.

Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska .

Na zlecenie Ministerstwa Środowiska opracowany został Podręcznik zarządzania projektem infrastrukturalnym w ramach Programu Operacyjnego. Podręcznik ten bazuje na doświadczeniach beneficjentów funduszy unijnych z perspektywy budżetowej 2000-2006, którzy realizowali projekty środowiskowe. W opracowanym materiale porusza się zagadnienia związane m.in. z planowaniem realizacji projektu inwestycyjnego, zagrożeniami i ryzykami w realizacji projektów, najczęściej pojawiającymi się błędami w procesie realizacji, zarządzeniem zasobami ludzkimi, promocją projektu inwestycyjnego. Informacje zawarte w podręczniku są o tyle cenne, iż wynikają z praktyki i bogatego doświadczenia beneficjentów, którzy jako pierwsi skorzystali z pomocy Unii Europejskiej.

Podręcznik dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska .

a