Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
04.02.2010

OCENA FORMALNA I MERYTORYCZNA I STOPNIA ZAKOŃCZONA VI KONKURS

Trzy wnioski o dofinansowanie z województwa łódzkiego przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny - oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia.

Trzy wnioski o dofinansowanie z województwa łódzkiego przeszły pozytywnie ocenę formalną i merytoryczną I stopnia i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny - oceny wg kryteriów merytorycznych II stopnia.

Nazwa projektu

Beneficjent

Koszt całkowity

 

Kwota dofinansowania
z Funduszu Spójności

 

Wynik oceny wg. kryteriów formalnych

Wynik oceny wg. kryteriów merytorycznych I stopnia

Ilość punktów

mln

[PLN]

Budowa infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Opoczno

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie

63,43

41,08

pozytywny

pozytywny

38,707

Gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracji miasta Ozorków

Ozorkowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

30,08

14,10

pozytywny

pozytywny

46,010

 

Kompleksowa gospodarka ściekowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków na terenie miasta Radomska

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku

10,27

5,21

pozytywny

pozytywny

37,504

 

Razem

103,78

60,39

 

 

 

a