Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
03.02.2010

AKTUALIZACJA SZCZEGÓŁOWEGO OPISU PRIORYTETÓW PO IiŚ

Nastąpiła aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Wprowadzone zmiany miały na celu w szczególności dostosowanie zapisów dokumentu do zmienionych przepisów
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Aktualizacja dotyczy również załączników nr 2,3 i 4 do dokumentu.

Obowiązująca wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IiŚ wraz z załącznikami jest dostępna
w
Portalu Funduszy Europejskich.

Nastąpiła aktualizacja Szczegółowego Opisu Priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko. Wprowadzone zmiany miały na celu w szczególności dostosowanie zapisów dokumentu do zmienionych przepisów
Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Aktualizacja dotyczy również załączników nr 2,3 i 4 do dokumentu.

Obowiązująca wersja Szczegółowego Opisu Priorytetów PO IiŚ wraz z załącznikami jest dostępna
w
Portalu Funduszy Europejskich.

a