Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
03.02.2010

NOWY WZÓR WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

 

 

W dniu 26 stycznia 2010 r. zatwierdzone zostały Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, które wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2010 r. Zalecenia stanowią dokument regulujący wzór wniosku o płatność oraz instrukcję jego wypełniania. Dotychczas wzór wniosku o płatność stanowił załącznik do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Infrastruktura i Środowisko.

 

 

W dniu 26 stycznia 2010 r. zatwierdzone zostały Zalecenia w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, które wchodzą w życie z dniem 2 lutego 2010 r. Zalecenia stanowią dokument regulujący wzór wniosku o płatność oraz instrukcję jego wypełniania. Dotychczas wzór wniosku o płatność stanowił załącznik do Wytycznych w zakresie sprawozdawczości Programu Infrastruktura i Środowisko.


Zalecenia zostały opracowane w oparciu o horyzontalne Wytyczne do sprawozdawczości. Ponadto uwzględniają część zmian wnioskowanych przez instytucje zaangażowane w realizacje Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz nowelizację ustawy o finansach publicznych.

a