Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
23.11.2009

3 numer Biuletynu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

 

 

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest 3. numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko, którego tematem przewodnim jest umowa o dofinansowanie. W aktualnym numerze potencjalni beneficjenci Programu oraz Ci, którzy już realizują projekty w ramach POIiŚ, znajdą informacje m. in na temat: charakteru prawnego umowy o dofinansowanie, trybu zawarcia umowy, zasad realizacji, zabezpieczeń finansowych, form i warunków wypłaty dofinansowania, zmiany warunków realizacji projektu

 

Uprzejmie informujemy, że dostępny jest 3. numer Biuletynu Programu Infrastruktura i Środowisko, którego tematem przewodnim jest umowa o dofinansowanie. W aktualnym numerze potencjalni beneficjenci Programu oraz Ci, którzy już realizują projekty w ramach POIiŚ, znajdą informacje m. in na temat: charakteru prawnego umowy o dofinansowanie, trybu zawarcia umowy, zasad realizacji, zabezpieczeń finansowych, form i warunków wypłaty dofinansowania, zmiany warunków realizacji projektu. Praktyczne porady zostały przedstawione w formie opisu projektów obecnie realizowanych, oraz odpowiedzi Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na pytania beneficjentów.

Zachęcamy do lektury!

Wersja papierowa Biuletynu trafi do Państwa w najbliższych dniach, natomiast wersja elektroniczna tego wydania dostępna jest na stronie internetowej:
http://www.pois.gov.pl/dzialaniapromocyjne/Strony/Biuletyn.aspx

 

 

a