Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 - 2013

powrót
09.11.2009

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA BENEFICJENTÓW INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów projektów, dla których podpisano już umowę o dofinansowanie na II międzynarodową konferencję beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. „Dbając o zieloną przyszłość- fundusze UE w sektorze środowiska”, która odbedzie się w dniach 7- 8 grudnia 2009 r. w Krakowie, pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego.

Ministerstwo Środowiska zaprasza beneficjentów projektów, dla których podpisano już umowę o dofinansowanie na II międzynarodową konferencję beneficjentów PO Infrastruktura i Środowisko w sektorze środowiska pn. ?Dbając o zieloną przyszłość- fundusze UE w sektorze środowiska?, która odbedzie się w dniach 7- 8 grudnia 2009 r. w Krakowie, pod patronatem Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska, Pana Stanisława Gawłowskiego.

Konferencja ma na celu omówienie obecnego stanu wdrażania projektów, wymianę doświadczeń pomiędzy beneficjentami, a także prezentację Państwa osiągnięć związanych z realizacją projektów.

W konferencji, na zaproszenie ministerstwa, wezmą udział przedstawiciele wszystkich instytucji zaangażowanych we wdrażanie projektów w ramach programu, w tym również przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także beneficjenci z innych krajów członkowskich.

Uwaga! Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, zgłoszenia należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2009 r na adres mailowy:
Mateusz.Andrzejewski@mos.gov.pl

Szczegółowe informacje o konferencji zamieszczone na stronie internetowej:
http://www.mos.gov.pl/artykul/70_infrastruktura_i_srodowisko/10247_ii_miedzynarodowa_konferencja_dla_beneficjentow_dbajac_o_zielona_przyszlosc_fundusze_ue_w_sektorze_srodowiska.html

a